yardım

1 )İşbu Ön Bilgilendirme Formu, "www.yeniceaydinlatma.com.tr" internet sitesinden (bundan sonra İNTERNET SİTESİ olarak anılacaktır) ürün (bundan sonra ÜRÜN/ÜRÜNLER olarak anılacaktır) satın alacak kişi (bundan sonra ALICI olarak anılacaktır) ile YENİCE AYDINLATMA; email: info@yeniceaydinlatma.com.tr) bulunan ve ürünün satışını sağlayan "YENİCE AYDINLATMA; Limited Şirketi." (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) arasında İNTERNET SİTESİ üzerinden gerçekleştirilen alışverişe ilişkin olarak; satın alınacak ÜRÜN ün nitelikleri, satıcı bilgileri, ödeme, teslimat, ifa ve cayma hakkı hususunda ALICI nın, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenmiştir.
2) SATICI, 1.maddede bilgileri yazılı olan www.yeniceaydinlatma.com.tr'dir.
3) İşbu formun ALICI tarafından onaylanması akabinde, satın almak istediği ÜRÜN ile ilgili Mesafeli Sözleşme onayına sunulacak ve sözleşmenin de onaylanması sonucunda sipariş verilmiş olacaktır. İşbu formu onaylayan ALICI, 1.maddede sayılan tüm hususlarda bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.
4) Online olarak sitemizden verilen siparişler, hergün farklı saatlerde kontrol edilmektedir. Verilen Siparişler Stok durumuna göre 1-15 iş günü içerisinde kargoya verilir.
5) Sipariş formumuz aracılığı ile tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgiler (kredi kartı bilgileriniz hariç) veritabanımıza kaydedilmekte, sürekli olarak güncellenen koruma yöntemleriyle saklanmaktadır. Sistemlerimizde meydana gelebilecek olası herhangi bir soruna karşı veritabanımız ve e-posta kutularımız hem tarafımızca hem hizmet sunucumuz tarafından periyodik olarak yedeklenmektedir. İletmiş olduğunuz bilgiler güvendedir.
Satın alınmak istenen ÜRÜN ün bedeli, ALICI tarafından sipariş anında online olarak ödenecektir.

Kredi kartı aracılığı ile gerçekleştirilen ödeme E-Ticaret sistemi aracılığı ile online olarak gerçekleştirilmektedir. Kredi kartı bilgileriniz sistemimize kaydedilmemektedir. İşlem sadece Bankaların bilgisi dahilinde gerçekleşmektedir. Sitemiz sipariş işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içerisindedir.


ÜYELİK SÖZLEŞMESİ GİZLİLİK ŞARTLARI
1. TARAFLAR
İşbu Alıcı Üyelik Sözleşmesi ("Alıcı Sözleşmesi"), YENİCE AYDINLATMA ile Websitesi'nde üye olan Alıcı arasında, YENİCE AYDINLATMA tarafından Websitesi'nde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden "Alıcı" tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
Alıcı, Alıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.
2. TANIMLAR 
Hizmet/Hizmetler: "Alıcı" üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "YENİCE AYDINLATMA" tarafından ortaya konulan uygulamalar.
Kullanıcı / Kullanıcılar: "Websitesi"ne erişen gerçek ve tüzel kişiler.
Websitesi: www.yeniceaydinlatma.com.tr alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen "YENİCE AYDINLATMA"in işbu sözleşme ile kapsamı belirlenen "Hizmetler"ini sunduğu web Websitesi.
Üye/Üyeler: "Websitesi"ne üye olan ve "Websitesi"nde yer alan içerik, uygulama ve "Hizmetler"den yararlanan gerçek ve tüzel kişiler.
Alıcı: "Websitesi" üzerinde "Satıcı" tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi "Üye".
Satıcı: YENİCE AYDINLATMA
Üye Sayfası: "Alıcı"nın"Websitesi"de yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmetler"den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece "Alıcı" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Alıcı" üyeye özel sayfa.
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI 
İşbu sözleşmenin konusu, "Websitesi"nde "YENİCE AYDINLATMA" tarafından sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden "Alıcı" tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
İşbu sözleşmenin kapsamı ise,"Websitesi"de yer alan tüm "Hizmet", uygulama ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup "Websitesi"de "YENİCE AYDINLATMA" tarafından sağlanan "Hizmetler"e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, tüm "Üye"lere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin "Alıcı" tarafından kabulü ile "Alıcı" "Websitesi"de yer alan ve yer alacak olan "YENİCE AYDINLATMA" tarafından yapılan "Hizmetler"e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, "Üye"lere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
4.1. "Alıcı"lık statüsünün kazanılması için, "Alıcı" üye olmak isteyen "Kullanıcı"nın "Websitesi"de bulunan üyelik formunu YENİCE AYDINLATMA Kullanım Sözleşmesi'ni onaylayarak, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun "YENİCE AYDINLATMA" tarafından değerlendirilerek onaylanması ve üye olmak isteyen "Kullanıcı"nın gerçek kişi ise 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Alıcı'ya bildirilmesi ile "Alıcı"lık statüsü başlamakta ve böylece "Alıcı" işbu sözleşme ve "Websitesi"nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu üyelik şartlarını gerçeğe uygun olarak sağlamayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat "Kullanıcı" sorumludur. "Alıcı"lık hak ve yükümlülükleri sadece "Alıcı"lık başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup "Alıcı" kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. "Alıcı"lık hak ve yükümlülüklerinin hangi gerçek veya tüzel kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin "YENİCE AYDINLATMA"ten talepte bulunması halinde "YENİCE AYDINLATMA", ilgili üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir "Hizmet" için en son "YENİCE AYDINLATMA"e ödeme yapan gerçek veya tüzel kişinin ilgili üyelik hesabının "Alıcı" hak ve yükümlülüklerine sahip olduğunu kabul edecek ve bu doğrultuda işlem yapacaktır; böyle bir durumda "YENİCE AYDINLATMA"in üyelik bilgileri, üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu madde içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır.
4.2. "Alıcı" "Websitesi" üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde "Websitesi"ndekiler de dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak "YENİCE AYDINLATMA"in herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.
4.4. "Alıcı", "Websitesi"ne kendisi tarafından yüklenen bilgi, içerik ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin "Websitesi" üzerinde yayınlanmasının veya ilanlarda belirttiği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, hak ihlaline sebep olmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak ve yetkilerin kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.
4.5. "Alıcı", "Üye" ve "Kullanıcı" statülerinde iken "Websitesi" üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu sözleşmenin hükümlerine, "Websitesi"nde belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, "Websitesi" üzerinden kendisi tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerde reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve usule ilişkin işlemleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. "Alıcı"nın "Websitesi" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
4.6. "YENİCE AYDINLATMA", yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde "Alıcı"nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. Bu bilgiler üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer kullanıcıların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer kullanıcılara iletilebilecektir.
4.7. "Alıcı"nın "Alıcı Üye Profili Sayfası"na erişmek ve "Websitesi" üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, "Alıcı" tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen "Alıcı"nın sorumluluğundadır. "Alıcı", kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.8. "YENİCE AYDINLATMA", "Websitesi"nin herhangi bir şekilde hukuka aykırı kullanımına ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda "Websitesi"nin her türlü kullanımına ve "Websitesi" üzerindeki içeriğin bütününün veya bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve "Websitesi" üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir. "Websitesi"nin "Alıcı" veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması;
"Websitesi"nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
Yanlış bilgiler kullanılarak veya başka bir kullanıcının bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler, ikametgâh adresi, e-posta adresi, iletişim, ödeme ve hesap bilgileri vermek suretiyle gerçek olmayan kullanıcı hesapları oluşturulması ve bu hesaplar üzerinden hukuka aykırı şekilde Websitesi'nin işbu kullanım koşulları ya da üyelik sözleşmesi ve ekleri kapsamında veya kapsamı dışında kullanılması, başka bir kullanıcının hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması veya hesap oluşturulması,
Websitesinin her türlü yasadışı ya da hile amacı ile kullanılması,
Kişisel gizlilik ve yayın hakları da dâhil olmak üzere telif hakkı alınmış, hukuken korunan veya "Websitesi"'ye ya da 3. şahsa ait içeriğin tamamını veya bir kısmını sahibi olmadan veya izinsiz kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi, iletilmesi, yerine yenisinin yerleştirilmesi;
Herhangi bir işlemin fiyatını manipüle etmek ya da diğer kullanıcıların işlemlerine müdahale edilmesi;
Yorum ve puanlama sistemlerinin Websitesi dışı amaçlar için ve kullanılma amaçları dışında kullanılması (Websitesi'ndeki yorumları Websitesi dışında yayınlamak gibi);
Zincir mektup veya istenmeyen e-posta (spam) yayılması;
Virüs veya Websitesi'ne, Websitesi'nin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
"Kullanıcı"lar hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil, herhangi bir bilgi toplanması;
"Websitesi" tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükle...
"YENİCE AYDINLATMA"in önceden yazılı iznini alınmaksızın, "Websitesi" üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde "Websitesi"nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması, kullanılması;
İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında "Websitesi"nin ve "Websitesi" üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; "YENİCE AYDINLATMA"in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.
4.9 "YENİCE AYDINLATMA", "Alıcı" tarafından "Websitesi"ne beyan edilen "Üye/Kişisel" bilgilerini, Gizlilik Politikasına uygun olarak, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve "Websitesi"nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler, reklam, pazarlama ve sair ticari iletişim faaliyetleri amacıyla kendisi ya da iş ortakları adına kullanabilir ve saklayabilir ve paylaşılabilir. "Alıcı", bilgilerinin "YENİCE AYDINLATMA" tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. YENİCE AYDINLATMA söz konusu bilgilerin güvenli şekilde saklanması için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Alıcı kişisel bilgileri üzerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahip olacaktır.
4.10 "Alıcı"; kendisi tarafından "Websitesi"ne sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, Truva atı, vs. gibi "Websitesi"nde veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 
Alıcı, Websitesi üzerinden sunulan hizmetleri YENİCE AYDINLATMA bilgilerini ve YENİCE AYDINLATMA'in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının bu hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı YENİCE AYDINLATMA'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.
YENİCE AYDINLATMA'in, YENİCE AYDINLATMA Hizmet'leri, YENİCE AYDINLATMA bilgileri, YENİCE AYDINLATMA telif haklarına tabi çalışmalar, YENİCE AYDINLATMA ticari markaları, YENİCE AYDINLATMA ticari görünümü veya Websitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 
"YENİCE AYDINLATMA", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "Websitesi"nde ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Alıcı" üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
7. MÜCBİR SEBEPLER 
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, YENİCE AYDINLATMA işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Alıcı tarafından YENİCE AYDINLATMA'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla YENİCE AYDINLATMA'in makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.
8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ 
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
9. YENİCE AYDINLATMA KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ 
"Alıcı", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda "YENİCE AYDINLATMA'in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, "YENİCE AYDINLATMA"i yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
10. BÜTÜNLÜK 
İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
11. BİLDİRİM 
Alıcı'lar, ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Websitesi'nde yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Websitesi'ni bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Alıcı'nın sorumluluğundadır.
Alıcı Üyelik tarihi itibariyle, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylamakla, sözleşme hükümleriyle üyeliği süresince bağlı kalacağını, kabul, beyan ve tahhüt etmektedir. 
TESLİMAT
Sipariş ettiğiniz ürünler kargoya verildikten sonra en fazla 3 gün içerisinde sizlere teslim edilmektedir. Kargo firmalarının Mobil hizmet bölgeleri olarak adlandırdığı beldelerimize ise haftanın sadece 2 yada 3 günü hizmet verilmektedir.
Ürünlerin kargo ödemesi ALICI ya aittir.
Ürünlerin ücreti, ALICI tarafından sipariş anında online olarak ödenecektir.
Kredi kartı aracılığı ile gerçekleştirilen ödeme E-Ticaret sistemi aracılığı ile online olarak gerçekleştirilmektedir. Kredi kartı bilgileriniz sistemimize kaydedilmemektedir. İşlem sadece Bankaların bilgisi dahilinde gerçekleşmektedir. Sitemiz sipariş işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içerisindedir.


İADE BİLGİLERİ
ALICI, almış olduğu ürününü ambalajını açmadan/tahrip etmeden//bozmadan, ürünü kullanmadan teslim tarihinden itibaren ondört (14) günlük süre içinde teslim aldığınız şekli ile iade edebilirsiniz. Ürünü, ambalajı,varsa ek aksesuarları ve varsa promosyonları, ürün faturası, sipariş numarınızıda içeren yazılı bir dilekçe veya iade formu ile iade edebilir. Bu şekilde süresinde ve usulüne uygun olarak kullanılan cayma hakkı sebebiyle ALICI bir gerekçe göstermesine ya da cezai şart ödemesine gerek yoktur.
Ambalajın açıldığı, ürünün kullanıldığı, tahrip edildiği veya hijyen özelliğini kaybettiği durumlarda iade talepleri reddedilir. Cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler hakkındaki yasal düzenlemelerin aksi kararlaştırılmamıştır.
ALICI, sevkiyat sırasında zarar gördüğünü düşündüğü paketleri firma yetkilisi önünde açıp kontrol etmeli, eğer üründe herhangi bir zarar varsa ürünü teslim almayıp, kargo firması yetkilisiyle bir tutanak düzenleyip, durumu tespit ettirmelidir. Ürünün teslim alınması ve bu yönde imza atılması durumunda, kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiğini ve ürünü sağlam olaral teslim etmiş sayılır.
ALICI ürünü, kendisine teslim edildiği andaki durumu ile geri vermekle ve kullanım söz konusu ise kullanma dolayısıyla malın ticari değerindeki kaybı tazminle yükümlüdür.
Müşterinin ürünü iade etmesi veya alışverişinden cayması halinde, iade edilen ürün SATICIya ulaştığı tarihten itibaren on (10) gün içerisinde ürün bedeli iade edilir. Kredi kartına ürün iade bedeli bankanız tarafından 2-6 hafta arasında yapılmakta olup bu sürede SATICInın tasarrufu ve sorumluluğu bulunmamaktadır.
Üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumları tespit ettiği hallerde ve ürünün müşteriye teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi halinde ürün iade almaz ve bedelini iade edilmez.
Yukarıdaki şartlara uygun hallerde iade edilen ürünlerde kargo ücreti ALICI tarafından ödenir.
Havale iadeleri SATICI tarafından 2 iş günü içinde Kredi Kartı iadeleri 3 iş günü içinde yapılacaktır. ALICI nın Bankası kredi kartı iadelerini aynı gün hesabınıza yansıtmadığı hallderde ALICI, bankasının kredi kartı servisini araması gereklidir. Siparişle ilgili "İptal Edildi" uyarısı çıktıktan sonra tüm bedel ALICInın kredi kartına veya havale yaptığı bankasına iade edilir. Taksitli satışlarda yapılan iadeler banka tarafından ALICI nın kredi kartına her ay artı bakiye olarak yansıtılmaktadır.
Güvenli Alışveriş
Kredi kartı işlemi her aşamada güvenlik altına alınmıştır.

Site-Ziyaretçi Haberleşme Güvenliği
Sitemizin sipariş sayfalarında site ile ziyaretçi arasındaki haberleşme 128 bit SSL standartında gerçekleşmektedir. Sözkonusu haberleşme standardı çok sayıda işlem gören sitelerde dahi güvenle kullanılan bir niteliktedir. Kredi kartı bilgilerinin verileceği sayfada bu haberleşme biçiminin bulunup bulunmadığını, sayfaya erişildiğinde adres çubuğunda yazan ifadenin http://.. biçiminde değil, https://.. biçiminde oluşu ifade etmektedir. Bu nitelikteki sayfalara eriştiğinizde tarayıcının sağ alt köşesinde kilit işareti de yer almaktadır.

Site-Banka Haberleşme Güvenliği
Kredi kartı bilgilerinin siteden bankaya aktarılması ile ilgili güvenlik, banka'nın sunduğu maksimum güvenlik ile gerçekleşmektedir. Sözkonusu güvenliğin çok sayıda bileşenin yanında, CVV2/CVC2 kodu da çalıntı kart veya kart bilgileri ile alışverişe karşı önlem olarak sitemizde kullanılmaktadır.

Site içi Veri Güvenliği
Güvenli ortamda yapacağınız işlemlerde siz ve kredi kartını size tahsis eden banka haricinde hiçbir kişi , kurum ve kuruluş tarafından bilgilerinize ulaşamamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine iletmekte ve işlem sonucunu müşteriye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır. Online işlemin bir sonucu olarak aktarılan kredi kart bilgilerine tarafımızdan dahi erişilmesi mümkün değildir.  Kredi Kartı iadeleri SATICI tarafından 3 iş günü içinde yapılacaktır. ALICI nın Bankası kredi kartı iadelerini aynı gün hesabınıza yansıtmadığı hallerde ALICI, bankasının kredi kartı servisini araması gereklidir. Siparişle ilgili "İptal Edildi" uyarısı çıktıktan sonra tüm bedel ALICI'nın kredi kartına iade edilir. Taksitli satışlarda yapılan iadeler banka tarafından ALICI nın kredi kartına her ay artı bakiye olarak yansıtılmaktadır.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Birinci Kısım- Amaç,Kapsam,Tanımlar

Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Tanımlar

İkinci Kısım - Tüketicinin Korunması 
ve Aydınlatılması

Madde 4 - Ayıplı Mal ve Hizmetler
Madde 5 - Satıştan Kaçınma
Madde 6 - Taksitli Satışlar
Madde 7 - Kampanyalı Satışlar
Madde 8 - Kapıdan Satışlar
Madde 9 - Kapıdan Satışlarda 
Satıcının Yükümlülüğü
Madde 10 - Tüketici Kredisi
Madde 11 - Süreli Yayınlar
Madde 12 - Etiket
Madde 13 - Garanti Belgesi
Madde 14 - Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu
Madde 15 - Servis Hizmetleri
Madde 16 - Ticari Reklam ve İlanlar
Madde 17 - Reklam Kurulu
Madde 18 - Zararlı ve Tehlikeli 
Mal ve Hizmetler
Madde 19 - Kalite Denetimi
Madde 20 - Tüketicinin Eğitilmesi

Üçüncü Kısım - Tüketici 
Kuruluşları

Madde 21 - Tüketici Konseyi
Madde 22 - Tüketici Sorunları Hakem 
Heyeti

Dördüncü Kısım- Yargılamaya 
ve Cezaya İlişkin Hükümler

Madde 23 - Tüketici Mahkemeleri
Madde 24 - Üretimin, Satışın Durdurulması 
ve Malın Toplatılması
Madde 25 - Ceza Hükümleri
Madde 26 - Cezalarda Yetki, İtiraz 
ve Zamanaşımı

Beşinci Kısım- Çeşitli 
Hükümler 

Madde 27 - Denetim
Madde 28 - Laboratuvar
Madde 29 - Ödenek
Madde 30 - Diğer Hükümler
Madde 31 - Yönetmelikler ve Düzenlemeler
Madde 32 - Kaldırılan Hükümler
Madde 33 - Yürürlük
Madde 34 - Yürütme


BİRİNCİ KISIM - Amaç,Kapsam,Tanımlar
Madde 
1 - Amaç 
Bu Kanunun amacı, ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun 
olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını 
koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel 
tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin 
kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların 
oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları 
düzenlemektir.
Madde 2 - Kapsam 
Bu Kanun, 1 inci maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında 
tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü hukuki işlemi 
kapsar. 
Madde 3 - Tanımlar 
Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, 
b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını, 
c) Mal: Ticaret konusu taşınır eşyayı, 
d) Hizmet: Bir ücret yada menfaat karşılığında yapılan bedeni ve/veya 
fikri faaliyetleri, 
e) Standart: Türk Standartını, 
f) Tüketici: Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai 
olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi, 
g) Satıcı: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere tüketciye 
mal ve hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri, 
h) İmalatçı-Üretici: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere 
tüketiciye sunulmuş olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin 
hammaddelerini yahut ara mallarını üretenleri, 
i) Tüketici Örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, 
vakıf ve tüketim kooperatiflerini, İfade eder. 
İKİNCİ KISIM - Tüketicinin Korunması ve Aydınlatılması 
Madde 4 - Ayıplı Mal ve Hizmetler 
Ambalajında, etiketinde,tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan 
veya satıcı tarafından vaadedilen veya standartında tespit edilen 
nitelik ve/veya niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım 
amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları 
azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler 
içeren mal veya hizmetler, ayıplı mal veya ayıplı hizmet olarak 
kabul edilir.
Satın alınan malın ayıplı olduğunun anlaşılması halinde; tüketici, 
malı teslim aldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde bu malları 
satıcı firmaya geri vererek değiştirilmesini veya ödediği bedelin 
iadesini veya ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirimini 
ya da ücretsiz olarak tamirini talep edebilir.Tüketici bu taleplerden 
herhangi birisini tercihte serbesttir. Satıcı tüketicinin tercih 
ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.Ayıplı maldan ve/veya 
ayıplı malın neden olduğu her türlü zarardan dolayı tüketiciye karşı 
satıcı, bayi, acenta, imalatçı-üretici ve ithalatçı, müştereken 
ve müteselsilen sorumludurlar.Satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi 
bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz.
Satılan malın ayıbı gizli nitelikte ise veya ayıp tüketiciden hile 
ile gizlenmişse, satıcı 15 gün içerisinde kendisine başvurulmadığını 
öne sürerek sorumluluktan kurtulamaz.
Satıcı daha uzun bir süre için garanti vermemiş ise, ayıplı maldan 
ve ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı açılacak 
davalar, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye 
teslimi tarihinden itibaren 2 yıllık zaman aşımına tabidir. Ancak 
satıcı, satılan malın ayıbını tüketiciden hile ile gizlemiş ise, 
2 yıllık zaman aşımı süresinden yararlanamaz.
Ayıplı hizmetler hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır. Ayıplı 
hizmetin yeniden görülmesi imkansızlaşmıssa veya amaca aykırı sonuçlar 
doğuracak nitelikte ise, bedel iadesinde tüketicinin ayıplı hizmetten 
sağladığı fayda kadar indirim yapılır.
Ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mal ve hizmetler hakkında yukarıdaki 
hükümler uygulanmaz.
Satışa sunulacak kullanılmış, tamir edilmiş veya ayıplı mal üzerine 
veya ambalajına, imalatçı veya satıcı tarafından alıcının kolaylıkla 
okuyabileceği şekilde "Özürlüdür" ibaresini içeren bir 
etiket konulması zorunludur. Bu durum, tüketiciye verilen fatura, 
fiş veya satış belgesi üzerinde de gösterilir.
Yalnızca ayıplı mal satan veya işyerinin bir kat ya da reyon gibi 
bir bölümünü sürekli olarak ayıplı mal satışına tahsis etmiş olan 
satıcılara yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. 
Madde 5 - Satıştan Kaçınma 
Üzerinde "numunedir" veya "satılık değildir" 
ibaresi bulunmayan bir malın; ticari bir kuruluşun vitrininde, rafında 
veya açıkça görülebilir herhangi bir yerinde teşhir edilmesi, onun 
stokta bulunduğu anlamına gelir.Satıcı teşhir ettiği malların satışından 
kaçınamaz.Satılmadığı halde satılmış gibi gösteremez.
Hizmetlerin satışından da haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz.
Satıcı, bir mal veya hizmetin satışını, o mal veya hizmetin kendisi 
tarafından belirlenen miktar, sayı, ebat veya süresi kadar satın 
alınması ya da başka bir malın veya hizmetin saın alınması koşuluna 
bağlı kılamaz.
Malın ya da hizmetin belli miktar, sayı, ebat ya da süre koşuluyla 
satılması, teamül, ticari örf veya adetten ise, üçüncü fıkra hükmü 
uygulanmaz. 
Madde 6 - Taksitli Satışlar 
Taksitli satışlarda; tüketici, borçlandığı toplam miktarı önceden 
ödeme hakkına sahiptir.Tüketici aynı zamanda, bir taksit miktarından 
az olmamak şartıyla bir veya birden fazla taksit ödemesinde bulunabilir.Her 
iki durumda da satıcı, ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini 
yapmakla yükümlüdür.
Satıcı, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde 
kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, 
bu hak; ancak satıcının bütün edimlerini ifa etmiş olması durumunda 
ve tüketicinin ifa edilmemiş bir ediminin üzerinden en az dört hafta 
geçmiş olması ve satıcının en az bir haftalık bir süre vererek muacceliyet 
uyarısında bulunması koşullarıyla kullanılabilir.Taraflarca belirlenen 
ve tüketiciye yazılı olarak bildirilen mal veya hizmetin toplam 
satış fiyatı hiçbir şekilde arttırılamaz.
Taksitli satışlarda satıcı, aşağıdaki bilgileri yazılı olarak bildirmek 
ve taraflar arasında aktedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye 
vermek zorundadır.
a) Mal ve hizmetlerin peşin satış fiyatı, 
b) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek toplam satış fiyatı, 
c) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve gecikme faiz 
oranı, 
d) Ön ödeme tutarı, 
e) Ödeme planı. 
Madde 7 - Kampanyalı Satışlar 
Gazete, radyo, televizyon ilanı vesair yollarla halka duyurularak 
düzenlenen kampanyalara iştirakçi kabul etmek suretiyle ve malın 
veya hizmetin bilahare teslim edilmesi veya yerine getirilmesi vaadiyle 
yapılan satışlarda, ilan ve taahhüt edilen mal ve hizmetlerin teslimatının 
zamanında yapılmaması, fiyat, nitelik ve miktarında anlaşmalara 
aykırı davranılması durumunda, satıcı, bayi, acenta, temsilci, imalatçı-üretici 
ve ithalatçı müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Kampanyalı satış olarak nitelendirilemeyen ancak, malın veya hizmetin 
bilahere teslim veya yerine gtirilmesi koşuluyla yapılan her türlü 
satışlar da birinci fıkra hükmüne tabidir.
Kampanyalı satışlarda satıcı, 6 ıncı maddenin üçüncü fıkrasında 
belirtilen bilgilere ek olarak, "kampanya bitiş tarihi" 
ve "malın veya hizmetin teslim veya yerine getirilme tarih 
ve şekli"ne ilişkin bilgileri de yazılı olarak vermekle yükümlüdür.
Taksitle yapılan kampanyalı satışlarda, 6 ıncı maddenin birinci 
ve ikinci fıkra hükümleri de uygulanır. 
Madde 8 - Kapıdan Satışlar 
Kapıdan satışlar; işyeri, fuar, panayır gibi satış mekanları dışında, 
önceden mutabakat olmaksızın yapılan değeri 1.000.000 Türk Lirasını 
aşan, tecrübe ve muayene koşullu satışlardır.
Bu tür satışlarda; tüketici, yedi günlük tecrübe ve muayene süresi 
sonuna kadar malı, kabul veya hiçbir gerekçe göstermeden, reddetmekte 
serbesttir.Satıcı almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi 
bu hukuki işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgeyi, cayma 
bildiriminin kendisine iadeli taahhütlü mektup ya da noter aracılığı 
ile ulaşması veya bizzat teslim edilmesi tarihinden itibaren 10 
gün içerisinde tüketiciye iade etmekle ve 20 gün içerisinde de malı 
geri almakla yükümlüdür.
Tüketici, malı kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermekle 
ve kullanım sözkonusu ise, kullanma dolayısıyla malın ticari değerindeki 
kaybı tazminle yükümlüdür.Malın tüketicinin zilyedinde bulunması, 
başlıbaşına bir değer azalmasını ifade etmez.
Mal veya hizmetin iadesi imkansızlaşmış veya iade amaca aykırı hale 
gelmişse tüketici, bu mal veya hizmetten sağladığı fayda kadar bir 
bedeli satıcıya ödemekle yükümlüdür.
Satıcının mal veya hizmeti işyeri dışında satışa sunması, teamül, 
ticari örf veya adetten ise, bu madde uygulanmaz.
Taksitle yapılan kapıdan satışlarda, ayrıca 6 ıncı madde hükümleri 
de uygulanır.
Birinci fıkrada belirtilen 1.000.000 liralık değer, her yılın Ekim 
ayı sonunda Devlet İstatistik Enstitüsü'nün Toptan Eşya Fiyatları 
Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artışı oranında artar.Bu 
durum, Bakanlıkça her yıl Aralık ayı içinde Resmi Gazetede ilan 
edilir. 
Madde 9 - Kapıdan Satışlarda 
Satıcının Yükümlülüğü 
Kapıdan satışlarda satıcı, hazırladığı sözleşme, fatura veya tesellüm 
makbuzu ile birlikte en az 12 punto siyah koyu harflerle yazılmış 
"Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin 
ve hiçbir gerekçe göstermeksizin yedi gün içerisinde malı reddederek 
alım-satım işleminden cayma hakkının var olduğunu ve cayma ihbarının 
satıcıya bildirimi tarihinden itibaren on gün içinde de tüketicinin 
vermiş olduğu bedelin, kıymetli evrakın ve tüketiciyi bu hukuki 
işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgenin satıcı tarafından 
iade edileceği"ni bildiren bir belgeyi; sahip olduğu hakların 
kendisine anlatıldığını, cayma hakkını açıklayan belgenin kendisine 
teslim edilip satıcının açık adresinin bildirilmiş olduğunu beyan 
eden ve tüketici tarafından da imzalanmış olan bir tutanak karşılığında 
tüketiciye vermekle yükümlüdür.
Satıcı tüketiciden almış olduğu imzalı belgeyi bir uyuşmazlık halinde 
mahkemeye ibraz etmekle yükümlüdür.Satıcının bu belgeyiğ ibraz edememesi 
halinde, satıcının bu belgede belirtilmiş olan borçlarını yerine 
getirmemiş olduğu kabul edilir.
Madde 10 - Tüketici Kredisi 
Tüketicilerin banka veya benzeri finans kurumlarına bir mal veya 
hizmeti satın almak amacıyla tüketici kredisi almak için başvurmaları 
durumunda banka veya finansman kuruluşları ile tüketiciler arasında 
yazılı bir sözleşmenin yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının 
da tüketiciye verilmesi zorunludur.Taraflar arasında akdedilen sözleşmede 
öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhinde 
değiştirilemez.
Sözleşmede;
a) Faizin hesaplandığı yıllık oran, 
b) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı 
ayrı belirtildiği ödeme planı, 
c) Tüketici kredisi tutarı, 
d) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı, 
e) İstenecek teminatlar, 
f) Gecikme faizi oranı, 
g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları, 
h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,
Aranır.
Tüketici, banka veya finans kurumlarına borçlandığı toplam miktarı 
önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda vadesi gelmemiş bir ya da 
birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir.Her iki durumda da banka 
veya finans kurumları, ödenen miktara göre gerekli faiz, komisyon 
indirimini yapmakla yükümlüdürler.
Banka veya finans kurumlarının, tüketici kredisini, belirli bir 
mal veya hizmetin satın alınması ya da belirli bir satıcı ile yapılacak 
hukuki işlem koşulu ile vermeleri durumunda bunlar, satılan malın 
ayıbından ötürü tüketiciye karşı satıcı ile müştereken ve müteselsilen 
sorumlu olurlar. 
Madde 11 - Süreli Yayınlar 
Süreli yayınlara abone olan tüketiciler, abonelik sözleşmesinde 
yer alan fiyat ve niteliğe ilişkin koşullara aykırı davranılması 
halinde, abone işlemlerini yapan sorumlu kişiye ya da yayın kurumuna 
isteklerini yazılı olarak bildirmek kaydıyla aboneliklerine tek 
taraflı son verebilirler. Yayıncı, abone ücretinin geri kalan kısmını 
hiçbir kesinti yapmaksızın 15 gün içinde iade etmekle yükümlüdür.
Tüketicinin aboneliğe son verme isteği; yazılı bildirimin satıcıya 
ulaştığı tarihten itibaren günlük yayınlarda 15 gün, haftalık yayınlarda 
1 ay, aylık yayınlarda 3 ay sonra yürürlüğe girer. Daha uzun süreli 
yayınlarda ise, bildirimden sonraki ilk yayını müteakiben yürürlüğe 
konulur. 
Madde 12 - Etiket 
Ticaret konusu olan ve perakende satışa arz edilen malların veya 
ambalajların yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir, okunabilir 
şekilde o malın menşei, cinsi ve fiyatı hakkında bilgileri içeren 
etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan 
listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur.
Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de birinci fıkraya 
göre düzenlenerek asılır.
Bakanlık, etiket ve tarife listelerinin şeklini, içeriğini, usul 
ve esaslarını bir yönetmelikle düzenler.
Belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin 
işleri yürütmekle görevlidirler. 

Madde 13 - Garanti Belgesi 
İthatçı veya imalatçı firmalar ithal ettikleri veya ürettikleri 
sanayi malları için garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. Garanti 
belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu 
tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere 
aittir. Garanti süresi malın teslim tarihinden başlar ve asgari 
bir yıldır. Garanti belgeleri, satın alınan mala ilişkin faturanın 
tarih ve sayısı ile bandrol ve seri numarasını içermek zorundadır.
Satıcı; garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde, 
gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması 
halinde malı işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka 
herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile 
yükümlüdür.
Garanti süresi içerisinde sık sık arızalanması sonucu maldan yararlanamamanın 
süreklilik arzetmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması 
hallerinde, tüketici, malın ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesini 
satıcıdan talep edebilir. Satıcı bu talebi rededemez. Tüketicinin 
bu talebine karşı satıcı, bayi, acenta, imalatçı-üretici ve ithalatçı 
müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yeralan hususlara aykırı kullanmasından 
kaynaklanan arızalar, iki ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamı dışındadır.
Bakanlık, hangi sanayi mallarının garanti belgesi ile satılmak zorunda 
bulunduğunu ve bu malların arızalarının tamiri için gereken azami 
süreleri Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte müştereken tespit 
ve ilanla görevlidir. 
Madde 14 - Tanıtma ve Kullanma 
Kılavuzu 
Sanayi mallarından ithal edilmiş olanların, bakım, onarım ve kullanılmasına 
ait tanıtma ve kullanım kılavuzlarının aslına uygun Türkçe tercümeleriyle, 
yurt içinde üretilenlerin bakım, onarım ve kullanılmasını gösterir 
Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzlarıyla birlikte satılması zorunludur.
Bakanlık, sanayi mallarından hangilerinin tanıtma ve kullanım kılavuzu 
ile satılmak zorunda bulunduğunu Türk Standartları Enstitüsü ile 
birlikte tespit ve ilanla görevlidir. 
Madde 15 - Servis Hizmetleri 
İthalatçı ve imalatçılar sattıkları sanayi malları için o malın 
Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince, bakım, 
onarım ve servis hizmetlerini yürütecekleri istasyonları kurmak 
ve yeterli sayıda teknisyen kadrosu ile yedek parça stoku bulundurmak 
zorundadırlar.
Bakanlık, hangi mallar için servis istasyonları kurulmasının zorunlu 
olduğu ile servis istasyonlarının kuruluş ve işleyişine dair usul 
ve esasları Türk Standartları Enstitüsü ile müştereken tespit ve 
ilanla görevlidir. 
Madde 16 - Ticari Reklam ve İlanlar 
Ticari reklam ve ilanların yasalara ve genel ahlaka uygun, dürüst 
ve doğru olmaları esastır.
Tüketici aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını 
istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, 
şiddet hareketlerini ve suç işlemeye özendirici, kamu sağlığını 
bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici 
reklam ve ilanlar yapılmaz. 
Madde 17 - Reklam Kurulu 
Ticari reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemek, 
bu ilkeler çerçevesinde ticari reklam ve ilanları incelemek ve inceleme 
sonucuna göre 16 ncı madde hükümlerine aykırı hareket edenleri cezalandırmak, 
sözkonusu reklam ve ilanları durdurmak ve/veya aynı yöntemle düzenlemek 
hususlarında Bakanlığa öneride bulunmakla görevli bir Reklam Kurulu 
kurulmuştur.
Reklam Kurulu, ticari reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkeleri 
belirlemede; ülke koşullarının yanısıra, reklamcılık alanında evrensel 
kabul görmüş tanım ve kuralları da dikkate alır.
Başkanlığı, Bakanın görevlendireceği ilgili Genel Müdür tarafından 
yürütülen Reklam Kurulu;
a) Bakanlıkça, yükseköğretim görmüş ve iktisat, maliye, hukuk ve 
işletmecilik dallarından birinde veya birkaçında en az 10 yıllık 
tecrübesi bulunan kişiler arasından görevlendirilecek bir üye, 
b) Adalet Bakanlığı'nca bu Bakanlıkta idari görevlerde çalışan hakimler 
arasından görevlendirilecek bir üye, 
c) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nca görevlendirilecek bir üye, 
d) Yükseköğretim Kurulunun reklamcılık alanında uzman üniversite 
öğretim elemanları arasından seçeceği bir üye, 
e) Türk Tabibleri Birliği Merkez Konseyi'nin görevlendireceği bir 
üye, 
f) Türkiye Barolar Birliğinin görevlendireceği bir üye, 
g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görevlendireceği bir üye, 
h) Ankara, İstanbul ve İzmir Gazeteciler Cemiyetlerinin kendi aralarından 
seçeceği bir üye, 
i) Reklamcılar derneklerinin veya varsa üst kuruluşlarının seçeceği 
bir üye, 
j) Tüketici Konseyinin Konseye katılan tüketici örgütü temsilcileri 
arasından seçeceği bir üye, 
k) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin görevlendireceği bir üye, 
l) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun görevlendireceği 
bir üye, 
m) Türk Standartları Enstitüsünden bir üye, 
n) Diyanet İşleri Başkanlığından bir üye, 
o) Mühendis Odaları Birliğinden bir üye, 
p) İşçi Konfederasyonlarından iki üye,
Olmak üzere onyedi üyeden oluşur.
Kurul üyelerinin görev süreleri üç yıldır.Süresi bitenler yeniden 
görevlendirilebilir veya seçilebilir.Üyelikler herhangi bir sebeple 
boşaldığı takdirde boşalan yerlere üçüncü fıkra esasları dahilinde 
bir ay içerisinde görevlendirme veya seçim yapılır.
Kurul ayda en az bir defa veya ihtiyaç duyulduğu herzaman Başkanın 
çağrısı üzerine toplanır.
Kurul, Başkan dahil en az dokuz üyenin hazır bulunması ile toplanır 
ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir.
Kurul, gerekli görülen hallerde sürekli ve geçici olarak görev yapmak 
üzere özel ihtisas komisyonları kurabilir.Kurulun bu komisyonlarda 
görev yapmasını uygun göreceği kamu personeli, ilgili kamu kuruluşlarınca 
görevlendirilir.
Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyelerinden kamu görevlisi 
olanlara verilecek huzur hakkı ve kamu görevlisi olmayan kurul üyelerine 
ödenecek huzur ücreti Bakanlıkça belirlenir.
Kurulun sekretaerya hizmetleri Bakanlık tarafından yerine getirilir.
Reklam kurulunun görevleri, kuruluş, çalışma usul ve esasları ile 
sekreterya hizmetlerinin ne suretle yerine getirileceği Bakanlık 
tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 
Madde 18 - Zararlı ve Tehlikeli Mal ve Hizmetler 
Tüketicinin kullanımına sunulan mal ve hizmetlerin kişi ve çevre 
sağlığına zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malların 
emniyetle kullanılabilmesi için üzerine veya ekli kullanım kılavuzlarına, 
bu durumla ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar, açıkça görülecek 
ve okunacak şekilde konulur veya yazılır. Bakanlık, hangi mal ve 
hizmetlerin açıklayıcı bilgi ve uyarıları taşıması gerektiğini ve 
bu bilgi ve uyarıların şeklini ve yerini Türk Standartları Enstitüsü 
ile birlikte tespit ve ilanla görevlidir. 
Madde 19 - Kalite Denetimi 
Bakanlık, tüketicinin can ve mal güvenliği ile fizik ve çevre sağlığına 
ve bu konularda bilgilendirilmesine ilişkin, standartına göre veya 
standartı yoksa standarda esas teşkil etmek üzere belirlenecek özelliklere 
göre yapılacak kalite denetimi ile mal, hizmet ve tesislerin belgelendirilmesi 
hakkındaki usul ve esasları, Türk Standartları Enstitüsünün görüşünü 
alarak tespit ve ilanla görevlidir.
Ancak 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Turizm Bakanlığından 
belgeli ve belgelendirilecek tesisler bu uygulamadan muaftır. 
Madde 20 - Tüketicinin Eğitilmesi 
Tüketicinin eğitilmesi konusunda her derecedeki okulların ders programlarına 
Milli Eğitim Bakanlığınca gerekli ilaveler yapılır.
Tüketicinin eğitilmesi ve aydınlatılması için kitap, mecmua ve broşür 
çıkarılmasına ve tüketicinin bilinçlendirilmesi için radyo ve televizyonlarda 
programlar düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar, Tüketici Konseyinin 
önerisi ile Bakanlıkça tespit ve ilan olunur. 
ÜÇÜNCÜ KISIM - Tüketici Kuruluşları
Madde 21 - Tüketici Konseyi 
Tüketicinin sorunlarının, ihtiyaçlarının ve çıkarlarının korunmasına 
ilişkin gerekli tedbirleri araştırmak, sorunların tüketici lehine 
çözülmesi için alınacak tedbirlerle, bu Kanunun uygulanmasına yönelik 
tedbirlere dair görüşleri ilgili mercilere iletmek amacıyla, Bakanlığın 
koordinatörlüğünde bir "Tüketici Konseyi" kurulur. Tüketici 
Konseyi, Bakanın veya görevlendireceği bir bakanlık görevlisinin 
başkanlığında, Adalet, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, 
Tarım ve Köyişleri, Turizm ve Çevre Bakanlıkları ile Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü 
Başkanlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, Diyanet İşleri Başkanlığı, 
Türk Belediyecilik Derneği, İşçi Sendikaları Konfederasyonları, 
Türkiye Milli Kooperatifler Birliği, Yüksek Öğretim Kurulu, Türkiye 
Barolar Birliği, Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği, Türk Eczacılar 
Birliği, Türk Tabibler Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 
Milli Kalite Konseyi, Ahilik Araştırma ve Kültür Vakfı ve Tüketici 
Örgütleri temsilcilerinden oluşur.
Tüketici Konseyini oluşturan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin 
sayı ve nitelikleri ile Tüketici Konseyine katılabilmek için tüketici 
örgütlerinin sahip olmaları gereken asgari üye sayısı ve bu örgütlerin 
Tüketici Konseyine göderecekleri temsilci sayısı Bakanlıkça belirlenir.Ancak, 
kamu kurum ve kuruluşlarından gelen temsilcilerin sayısı, hiçbir 
şekilde Tüketici Konseyinin toplam üye sayısının %50'sinden fazla 
olamaz.Tüketici Konseyi yılda enaz birkez toplanır.
Tüketici Konseyinin çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar 
Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
Madde 22 - Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 
Bakanlık, il ve ilçe merkezlerinde, tüketiciler ile satıcılar arasında 
çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla belediyelerle koordineli 
olarak, en az bir "tüketici sorunları hakem heyeti" oluşturmakla 
görevlidir.
Başkanlığı Sanayii ve Ticaret İl Müdürü veya görevlendireceği bir 
memur tarafından yürütülen tüketici sorunları hakem heyeti; belediye 
başkanının konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği 
bir üye, baronun mensupları arasından görevlendireceği bir üye, 
ticaret ve sanayi odası ile esnaf ve sanatkar odalarının görevlendireceği 
bir üye ve tüketici örgütlerinin seçeceği bir üye olmak üzre başkan 
dahil 5 üyeden oluşur. Ticaret ve Sanayi Odası ya da ayrı ayrı kurulduğu 
yerlerde ticaret odası ile esnaf ve sanatkar odalarının görevlendireceği 
üye, uyuşmazlığın satıcı tarafını oluşturan kişinin tacir veya esnaf 
ve sanatkar olup olmamasına göre ilgili odaca görevlendirilir.
Bakanlık taşra teşkilatının bulunmadığı il ve ilçelerde tüketici 
sorunları hakem heyetinin başkanlığı en büyük mülki amir ya da görevlendireceği 
bir memur tarafından yürütülür.Tüketici sorunları hakem heyetinin 
oluşumunun sağlanamadığı yerlerde noksan üyelikler, belediye meclislerince 
re'sen doldurulur.
Tüketici sorunları hakem heyetlerinin vereceği kararlar, tüketici 
mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilir.Uyuşmazlık konusu 
mal veya hizmet bedelinin 5.000.000 Tl'yi aşmadığı hallerde, bu 
heyetlerce verilmiş bir karar olmaksızın tüketici mahkemelerine 
başvurulamaz.Bu parasal sınır, her yıl 8 inci maddenin son fıkrasında 
gösterilen usul çerçevesinde yeniden belirlenir.
25 inci maddede cezai yaptırıma bağlanmış hususlara ilişkin uyuşmazlıklar, 
tüketici sorunları hakem heyetlerinin görev ve yetki kapsamı dışındadır.
Tüketici sorunları hakem heyetlerinin kurulması, çalışması, usul 
ve esasları ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle 
düzenlenir. 
DÖRDÜNCÜ KISIM - Yargılamaya ve Cezaya İlişkin Hükümler
Madde 23 - Tüketici Mahkemeleri 
Bu Kanunun uygulamasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü ihtilaflara 
tüketici mahkemelerinde bakılır.
Tüketici mahkemelerinin yargı çevresi, Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunca belirlenir.
Tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve 
Bakanlıkça açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.Tüketici 
Mahkemelerinde görülecek davalar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
Yedinci Babı, Dördüncü Faslı hükümlerine göre yürütülür. 
Madde 24 - Üretimin, Satışın Durdurulması ve 
Malın Toplatılması 
Satışa sunulan bir seri malın ayıplı olması durumunda Bakanlık veya 
tüketici örgütleri, ayıplı seri malın üretiminin ve satışının durdurulması 
ve satış amacıyla elinde bulunduranlardan toplatılması için dava 
açabilirler.
Mahkeme, dava sonunda ayıplı malların toplatılması kararını vermişse; 
ayıplı malın ve ayıbın niteliğine göre bu malların, satıcıya iade 
edilip edilmemesine de karar verir.Ancak, malların toplatılması 
için yapılan her türlü masraf, aleyhine karar verilen kişi tarafından 
ödenmedikçe mallar kendisine iade edilmez.
Dava konusu malları satış amacıyla elde etmiş olan üçüncü kişilerin 
açacakları rücu davaları da asıl davaya bakan mahkemede görülür.
Ayıplı malları satın alan tüketicilerin uğradıkları maddi ve manevi 
zararlar nedeniyle tek tek dava açma hakları saklıdır. 
Madde 25 - Ceza Hükümleri 
4 üncü maddenin yedinci fıkrasında, 5 inci maddenin birinci fıkrasına, 
6 ncı maddenin üçüncü fıkrasına, 7 inci maddenin üçüncü fıkrasına, 
9 uncu maddenin birinci fıkrasına, 10 uncu maddenin birinci fıkrasına 
ve 12 inci maddenin bir ve ikinci fıkralarına aykırı hareket edenler 
hakkında 5.000.000 lira para cezası uygulanır.
8 inci maddenin ikinci fıkrasına, 13 üncü maddenin bir ve ikinci 
fıkralarına, 14 üncü maddenin birinci fıkrasına, 15 inci maddenin 
birinci fıkrasına, 27 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket 
edenler hakkında 10.000.000 lira para cezası uygulanır.
16 ıncı maddeye aykırı hareket edenler hakkında 200.000.000 lira 
para cezası uygulanır.16 ıncı maddeye aykırılık, ülke düzeyinde 
yayın yapan yazılı, sözlü, görsel vesair araçlar ile gerçekleşmiş 
ise, cezanın on katı uygulanır.Bakanlık ayrıca ticari reklam veya 
ilanın durdurulması ve/veya aynı yöntemle düzeltilmesini ilgililerden 
ister.Bu isteğe rağmen 16 ıncı maddeye aykırılığın devamı halinde, 
Bakanlık ticari reklam veya ilanın durdurulması ve/veya aynı yöntemle 
düzeltilmesi talebi ile tüketici mahkemelerine başvurabilir.
18 inci ve 19 uncu maddeye aykırı hareket edenler hakkında 100.000.000 
lira para cezası uygulanır. Ayrıca 18 inci madde uyarınca mecburi 
standartına aykırı olarak imal edilen malın, tüketicinin, can ve 
mal güvenliği ve sağlığı ile doğrudan ilginin bulunması ve standartına 
intibak ettirilmesinin imkansız olması hallerinde tüketici mahkemesi, 
doğrudan veya Bakanlığın başvurusu üzerine üretim ve satışın engellenmesi 
için işyerinin kapatılmasına ve malın müsaderesine ve gerektiğinde 
tüketim ve kullanım amacıyla elinde bulunduranlardan toplatılmasına 
karar verebilir. Bu fıkranın uygulandığı hallerde, verilip kesinleşen 
işyeri kapatma karar özetleri, büyük harfle yazılmak suretiyle ve 
kapatma süresi kadar kalmak üzere kapatılan işyerinin göze çarpan 
bir yerine yapıştırılır.Ayrıca karar özeti mahkemece Cumhuriyet 
Başsavcılığına bildirilir ve masrafı daha sonra faillerden alınmak 
üzere Ankara, İstanbul, İzmir'de yayınlanan ve tirajı yüzbinin üzerinde 
bulunan bir veya iki gazetede ve ayrıca varsa suç yerinde yayınlanan 
mahalli bir gazetede derhal ilan edilir.
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen para cezaları, suçun aynı yıl içerisinde 
tekerrürü halinde iki misli olarak uygulanır.Para cezaları her yılın 
başında Türk Ceza Kanununun Ek 2 inci madde hükümleri uyarınca arttırılır.
Bu Kanunda yazılı fiiller hakkında verilecek idari para cezaları, 
bu fiiller için diğer kanunlarda yazılı cezaların uygulanmasına 
engel olmaz. 
Madde 26 - Cezalarda Yetki, İtiraz ve Zamanaşımı 
25 inci maddenin;
a) Birinci fıkrasında düzenlenen 12 inci maddenin bir ve ikinci 
fıkralarına aykırılık halinde öngörülen cezalar belediye encümenlerince, 
b) Üçüncü fıkrasında gösterilen cezalar Bakanlık tarafından, 
c) Diğer cezalar o yerin mülki amiri tarafından verilir.
Bu Kanunda düzenlenen her türlü para cezası, idari niteliktedir.Bu 
cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde 
yetkili idari mahkemesine itiraz edebilir.İtiraz, idarece verilen 
cezanın yerine getirilmesini durdurmaz ve zaruret görülmeyen hallerde 
evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır.İtiraz 
üzerine idare mahkemesince verilen kararlar kesindir.
25 inci maddeye göre verilen para cezaları, Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
Bu Kanunda düzenlenen idari para cezalarının verilmesine ilişkin 
cezai zamanaşımı süresi bir yıldır. Zamanaşımı süresi bu Kanunun 
hükümlerine aykırı fiilin işlendiği tarihte başlar.
Sürekli veya tekrarlanan ihlaller söz konusu ise süre, ihlalin sona 
erdiği ya da en son tekrarlandığı günden itibaren başlar.Karar aleyhine 
yargı yoluna başvurulmuş olması tahsil zamanaşımını keser.
Cezalar, cezayı vermeye yetkili merci tarafından yedi gün içerisinde 
ilgilinin mensup olduğu meslek kuruluşuna bildirilir.
BEŞİNCİ KISIM - Çeşitli Hükümler 
Madde 27 - Denetim 
Bu Kanunun uygulanmasında, Bakanlık müfettişleri ve kontrolörleri 
ile Bakanlıkça ve belediyelerce görevlendirilecek personel; fabrika, 
mağaza, dükkan, ticarethane, depo, ambar gibi her türlü mal konulan 
ve/veya satılan veya hizmet sunulan yerlerde denetleme, inceleme 
ve araştırma yapmaya yetkilidirler.
Bu Kanunun kapsamına giren hususlarda yetkili ve görevli kişi ve 
kuruluşlara her türlü bilgi ve belgelerin doğru olarak gösterilmesi 
ve asıl ve onaylı kopyalarının verilmesi zorunludur. 
Madde 28 - Laboratuvar 
Bakanlık, bu Kanunun uygulanması için labaratuvarlar kurabilir veya 
Bakanlıkların kurulu bulunan labaratuvarlarından istifade edebilir; 
kalite kontrolü yapacak resmi ve özel kuruluş labaratuvarlarında 
bulunması gereken asgari teknik özellikleri ilgili bakanlıklar ile 
müştereken tespit ve ilanla görevlidir.
Bakanlıkça yapılan denetimler sırasında alınan numunelerin tahlilleri 
resmi veya özel kuruluş labaratuvarlarında yaptırılabilir.Tahlil 
sonuçlarının standartına aykırı çıkması halinde, buna ilişkin tüm 
giderler üretici kişi veya kuruluş tarafından ödenir. Bu giderler, 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

Madde 29 - Ödenek 
Bu Kanunla kurulan Tüketici Konseyi, tüketici sorunları hakem heyetleri 
ve Reklam Kurulunun kuruluş ve çalışmalarına ilişkin masraflar ile 
sair harcamalar, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
Yeni kurulacak ve sermayeleri en az yüzmilyon Lira ve daha yukarıda 
olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin 
ve sermaye artırımı halinde artan kısmın binde ikisi nisbetinde 
yapılacak ödemeler, TC Merkez Bankası nezdinde açılacak bir hesapta 
toplanır.Bu hesapta toplanan paraların yüzde beşi bu Kanunun uygulanmasında 
görev alan kuruluşlar tarafından, yüzde doksan beşi ise 4054 sayılı 
Kanunla kurulan "Rekabet Kurumu" tarafından kullanılır. 

Madde 30 - Diğer Hükümler 
Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. 
Madde 31 - Yönetmelikler ve Düzenlemeler 
Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren 
bir yıl içerisinde ilgili kamu kuruluşları, mesleki üst kuruluşlar 
ve tüketici örgütlerinin görüşleri alınarak Bakanlıkça çıkarılır.Bakanlık, 
bu Kanunun uygulamasıyla ilgili olarak mevzuat çerçevesinde gerekli 
tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. 
Madde 32 - Kaldırılan Hükümler 
3489 sayılı Pazarlıksız Satış Mecburiyetine Dair Kanun, 632 sayılı 
İthal veya Yurt İçinde İmal Edilen Taşıt Araçları, Motor, Makina 
Alet ve Cihazların Tanıtmalık ile Birlikte Satışı Hakkında Kanun 
yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1
Tüketici mahkemeleri kuruluncaya kadar bu mahkemelerde görülmesi 
gereken davalara bakacak mahkemeleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu belirler. 
Madde 33 - Yürürlük 
Bu Kanun yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girer.

Madde 34 - Yürütme 
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik
Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, mesafeli sözleşmeler hakkında uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 
Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, yazılı, görsel ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmelere uygulanır. 
Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 inci ve bu Kanuna 4822 sayılı Kanunla eklenen 9/A maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını, c) Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları, d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti, e) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri, f) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri, g) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi, h) Kredi veren: Mevzuatları gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans kuruluşu ve finansman şirketlerini, ı) Mesafeli Sözleşme: Yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmeleri, ifade eder. Ön Bilgiler 
Madde 5- Mesafeli sözleşmenin akdinden önce aşağıdaki bilgilerin tüketiciye verilmesi zorunludur. a) Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri, b) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin temel özellikleri, c) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı, d) Satıcı veya sağlayıcının fiyat dahil tüm vaatlerinin geçerlilik süresi, e) Tüketicinin ödemelerinin nasıl yapılacağına dair bilgiler, f) Teslimat ve ifanın nasıl yapılacağına ve varsa buna ilişkin masrafların tutarı ve kimin tarafından karşılanacağına dair bilgiler, g) Cayma hakkı ve bu hakkın nasıl kullanılacağına dair bilgiler, h) Tüketiciye bir maliyeti varsa kullanılan iletişim yollarının ücreti, ı) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin, teslim ve ifa tarihlerine ilişkin program, j) Tüketicinin talep ve şikayetlerini iletebileceği satıcı veya sağlayıcının açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri. Ön Bilgilerin Doğruluğunun Yazılı Olarak Kanıtlanması 
Madde 6- Tüketici, ön bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini yazılı olarak teyit etmedikçe sözleşme akdedilemez. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde bu teyit işlemi yine elektronik ortamda yapılır. Tüketici, mallar için sözleşme konusu mal kendisine ulaşmadan, hizmetler için de en geç sözleşmenin ifasından önce ön bilgileri içeren yazılı onayı almalıdır. Sözleşmede Bulunması Gereken Şartlar 
Madde 7- Mesafeli sözleşmenin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Sözleşmede; a) Tüketicinin, satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri, b) Sözleşmenin düzenlendiği tarih, c) Malın veya hizmetin teslim veya ifa tarihi ve şekli, d) Teslimat ve ifaya ilişkin masrafların tutarı ve kimin tarafından karşılanacağına dair bilgiler, e) Sözleşme konusu malın veya hizmetin cinsi veya türü, miktarı ve varsa marka ve modeli, f) Malın veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil peşin satış fiyatı, g) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek Türk Lirası olarak toplam satış fiyatı, h) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirtilen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı, ı) Peşinat tutarı, j) Ödeme planı, k) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları, yer alır. 
Cayma Hakkı Madde 8- Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 7 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcı veya sağlayıcıya aittir. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Malın teslimi sözleşmeye taraf olan tüketici dışında bir kişiye yapılsa dahi tüketici cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda satıcı malı 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca üçüncü kişiden teslim alır. Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca tüketici, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz. Bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddesindeki koşullardan biri eksik olduğu taktirde satıcı veya sağlayıcı en geç otuz gün içerisinde eksikliği giderir. Bu durumda 7 günlük süre, söz konusu eksikliğin giderildiğine dair bilginin yazılı olarak tüketiciye ulaştırıldığı tarihten itibaren başlar. Tüketicinin ödediği bedel kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı tarafından ya da satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erer. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir. 
Satıcı ve Sağlayıcının Yükümlülüğü Madde 9- Satıcı veya sağlayıcı tüketicinin siparişi kendisine ulaştırdığı andan itibaren en geç otuz gün içerisinde edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade etmekle, ayrıca yirmi gün içinde de malı geri almakla yükümlüdür. Satıcı veya sağlayıcı mesafeli sözleşme konusu malın veya hizmetin tüketiciye teslimi veya ifasından önce sözleşmenin bir nüshasını ve ön bilgilerin teyidine ilişkin yazılı onayın bir nüshasını tüketicinin kendi el yazısı ile imzalanmasını sağlayarak teslim eder. Uyuşmazlık halinde ispat külfeti satıcı ve sağlayıcıya aittir. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla satıcı veya sağlayıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ve sözleşmede belirtmesi şartıyla, tüketiciye eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir. Satıcı veya sağlayıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir. Ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde tüketiciye iade eder. 
Geri Ödeme Madde 10- Mesafeli sözleşmelerde, ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder. 
Kapsam Dışı Sözleşmeler Madde 11- Bu Yönetmelik hükümleri; a) Banka, sigorta ile ilgili, b) Otomatik satış makineleri vasıtasıyla akdedilen, c) Halka açık jetonlu telefonlar vasıtasıyla akdedilen, d) Açık arttırma yolu ile akdedilen, e) Gıda, içecek ve günlük tüketim için tüketicinin evine veya işyerine düzenli olarak sağlanan malların tedariki ile ilgili, f) Sağlayıcının üstlendiği, barınma, ulaşım, yemek tedariki, sportif ve kültürel faaliyetler ve eğlence hizmetlerini özel bir günde veya sürede tedarik etmesine ilişkin hükümler içeren, sözleşmelere uygulanmaz. 
Yürürlük Madde 12- Bu Yönetmelik 14/6/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.